ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
สถาบันการบินพลเรือนร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium)
   23 มกราคม 2561

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการ การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium) ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) พ.ศ. ๒๕๖๑
   19 มกราคม 2561

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • EDMS
 • Technical guidance
 • AVSEC PORTAL
 • คู่มือประชาชน
 • information
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร