ประกาศงดบินภายในประเทศเฉพาะพื้นที่สีแดง

Attachment

Related News