กลับสู่หน้าหลัก / การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
Download
 
แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่.pdf
Download