กลับสู่หน้าหลัก / การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการทุจริต / การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
Download
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต พศ.2564.pdf
Download