กลับสู่หน้าหลัก / การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการทุจริต / การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
Download
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
Download