กลับสู่หน้าหลัก / การป้องกันการทุจริต / มาตรการป้องกันการรับสินบน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการป้องกันการรับสินบน
 
Download
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2563.pdf
Download