กลับสู่หน้าหลัก / แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 
Download
 
แผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 1/2565
Download