กลับสู่หน้าหลัก / การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
Download
 
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
Download