กลับสู่หน้าหลัก / การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 
Download
 
o28_รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_2564.pdf
Download