ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 3/2563
   3 กรกฎาคม 2563


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (consolidated version)
   11 มิถุนายน 2562

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • Aviation Satefy (TH)
 • E-Service
 • AEDS
 • ข้อมูลสถิติ
 • แนวโน้มการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อพึงปฏิบัติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • AIP
 • Download (TH)
 • Flight Operations (TH)
 • PEL PORTAL
 • AVSEC PORTAL
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • Intranet
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร