ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
1
   20 มิถุนายน 2561

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
   31 พฤษภาคม 2561

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • Technical guidance
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร