ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
CAAT สั่งพักเครื่องบิน 737 แม็กซ์ 9 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
   13 มีนาคม 2562

ฉบับที่ 3/2562 13 มีนาคม 2562 CAAT สั่งพักเครื่องบิน 737 แม็กซ์ 9 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแบบคำขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน และแบบใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน สำหรับสนามบินสาธารณะและสนามบินส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
   19 มีนาคม 2562

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร