ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒”
   20 เมษายน 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องกระทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงป...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบิน พ.ศ. ๒๕๖๒
   2 เมษายน 2562

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AEDS
 • AIP
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร