ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 1/2563
   14 มกราคม 2563


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเวลาการเข้าออกสนามบินของอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๒
   21 มกราคม 2563

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • Aviation Satefy (TH)
 • AEDS
 • ข้อมูลสถิติ
 • LAW
 • Download (TH)
 • AIP
 • Flight Operations (TH)
 • PEL PORTAL
 • AVSEC PORTAL
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • Intranet
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • e-document
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร