ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ด่วน! ขอให้สายการบินที่เข้าเกณฑ์มาตรการ CORSIA พิจารณา CORSIA Package และตอบกลับ กพท.
   16 กุมภาพันธ์ 2561

จากการที่สภาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีมติเห็นชอบในที่ประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ครั้งที่ 39 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้ใช้มาตรการทาง...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
   9 มีนาคม 2561

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • Technical guidance
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร