ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
23379876_898880250274678_8239097510580286618_n
ข่าวกพท. CAAT News ฉบับที่ 16/2560 สายการบิน Thai Vietjet รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO
   9 พฤศจิกายน 2560

ข่าวกพท. CAAT News ฉบับที่ 16/2560 8 พฤศจิกายน 2560 สายการบิน Thai Vietjet รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2560) นายจุฬา สุขมานพ ผู...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยานและส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำรุงอากาศยาน) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑๓ พฤศจิกา...
   30 ตุลาคม 2560

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • AVSEC PORTAL
 • รับสมัครงาน
 • คู่มือประชาชน
 • Technical guidance
 • information
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร