ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
free-visa-for-china-tourist
รายงานผลกระทบจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า VOA (Visa On Arrival) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
   21 กุมภาพันธ์ 2562

“สืบเนื่องจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เกิดอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยือนประเทศไทยมีจำนวนลดลงหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการยกเว้นค่าธรรมเน...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศคณะกรรมการการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ เรื่อง การส่งรายงานผลการประกอบกิจการ งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
   28 ธันวาคม 2561

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร