ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบของผู้จัดการสนามบินสาธารณะกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
   28 พฤษภาคม 2563


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (consolidated version)
   11 มิถุนายน 2562

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • Aviation Satefy (TH)
 • AEDS
 • ข้อมูลสถิติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • Download (TH)
 • AIP
 • Flight Operations (TH)
 • PEL PORTAL
 • AVSEC PORTAL
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • Intranet
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • e-document
 • คู่มือประชาชน
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร