การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการบินพลเรือน

ครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

 

ประกาศกำหนดการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน8 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน13 รายการ

ประกาศผลการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน18 รายการ

ประกาศรายชื่อครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง12 รายการ