การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการบินพลเรือน

ครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

 

ประกาศกำหนดการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน7 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน9 รายการ

ประกาศผลการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน14 รายการ

ประกาศรายชื่อครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง7 รายการ