ปี 2563

สรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ กพท.

 


สรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ กพท. ประจำปี1 รายการ