ข้อมูลเผยแพร่

การจัดสรรเวลาการบิน

 


วิธีประสานงานด้วยรูปแบบ SSIM Format1 รายการ