ความปลอดภัย

Safety Promotion

 

Air Operators10 รายการ
Bird strike/ Wildlife strike1 รายการ
Foreign Object Debris (FOD)1 รายการ
Ground handing (RAMP)1 รายการ
Mid-Air Collision (MAC)1 รายการ
Pilot fatigue1 รายการ
Runway incursion1 รายการ
Runway excursion1 รายการ
Unstabilized approach1 รายการ

Air Navigation Services4 รายการ
Bird strike/ Wildlife strike1 รายการ
Mid-Air Collision (MAC)1 รายการ
Runway incursion1 รายการ
Runway excursion1 รายการ

Aerodromes4 รายการ
Bird strike/ Wildlife strike1 รายการ
Foreign Object Debris (FOD)1 รายการ
Runway incursion1 รายการ
Runway excursion1 รายการ

Passengers1 รายการ
Dangerous goods1 รายการ

Safety Management System (SMS)6 รายการ
General SMS Concept1 รายการ
SMS Implementation Guideline1 รายการ
Safety Risk Management1 รายการ
Safety Culture1 รายการ
SMS Evaluation1 รายการ

Safety Recommendations1 รายการ