การสอบเพื่อขอออกใบรับรองและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

กำหนดการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (Schedule for theoretical examination for Personnel Licensing)

1 - 9  จากทั้งหมด 9 รายการ   
1 - 9  จากทั้งหมด 9 รายการ