การสอบเพื่อขอออกใบรับรองและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

กำหนดการสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (Schedule for theoretical examination for Personnel Licensing)

1 - 8  จากทั้งหมด 8 รายการ   
1 - 8  จากทั้งหมด 8 รายการ