จัดซื้อจัดจ้าง

 
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง28 รายการ

ประกาศราคากลาง247 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง53 รายการ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง61 รายการ


สาระสำคัญของสัญญา211 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาเป็นรายไตรมาส13 รายการ