จัดซื้อจัดจ้าง

 
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง29 รายการ

ประกาศราคากลาง267 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง53 รายการ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง61 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาเป็นรายไตรมาส16 รายการ