จัดซื้อจัดจ้าง

 
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง14 รายการ

ประกาศราคากลาง205 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง20 รายการ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง22 รายการ


สาระสำคัญของสัญญา137 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาเป็นรายไตรมาส9 รายการ