จัดซื้อจัดจ้าง

 
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง24 รายการ

ประกาศราคากลาง232 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง46 รายการ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง45 รายการ


สาระสำคัญของสัญญา172 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาเป็นรายไตรมาส11 รายการ