สรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ กพท.

สรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ กพท. รายเดือน

1 - 4  จากทั้งหมด 4 รายการ   
1 - 4  จากทั้งหมด 4 รายการ