ถามตอบ (Q&A)
 
 
วันที่ กระทู้ โดย อ่าน ตอบ
3 มิ.ย. 2563 11:29 ไม่สามารถติดต่อ call center ของ airasia ได้เลย เลิศรัช วงษ์ราชธ์ 2 0
1 เม.ย. 2563 10:57 ร้องเรียนการขอคืนเงิน AirAsia พัชจิราพร รุ่งแจ้ง 55 0
30 มี.ค. 2563 14:11 ระบบแอร์​เอเซีย​ร์ห่วยมาก ปิยะ​วรรณ​ กุ​ห​ิ​ง​วัง​ 24 0
30 มี.ค. 2563 13:12 สายการบิน Thai AirAsia ไม่คืนเงินผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน รัฐศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 46 0
30 มี.ค. 2563 09:00 ผู้สงสัย pu prasanwong 10 0
29 มี.ค. 2563 13:37 สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่คืนเงิน สุทธิชาติ เปรมกมล 30 0
29 มี.ค. 2563 09:43 ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินสดได้ กรณียกเลิกเที่ยวบินของ airasia อภิชัย อภิมขวิทยา 17 0
25 มี.ค. 2563 15:24 การ Refund ตั๋วเครื่องบินในช่วงการระบาดของ Covid ชื่นชม ศิลารัตน์ 39 0
21 ก.พ. 2563 11:23 จำเป็นต้องซื้อประกันอุบ้ติเหตุเดินทางบนเครื่องหรือไม่ รวมทั้งประกันความล่าช้าของเครื่อง ศรีสกุล ส. 21 0
6 ม.ค. 2563 09:44 ขอขึ้นทะเบียนโดรน นางสาว พรสุดา เปิงขุนทด 41 1
17 ธ.ค. 2562 15:24 ขอสอบถามเกี่ยวกับ Visa ของต่างชาติ สุพัตรา จิตมาตย์ 37 1