เกี่ยวกับการบิน

Remotely Piloted Aircraft (RPA)

 
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   
1 - 1  จากทั้งหมด 1 รายการ   

การขึ้นทะเบียน Unmanned Aerial Vehicle (UAV)1 รายการ

การตรวจสอบพื้นที่ห้ามบิน1 รายการ

การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน1 รายการ

กระบวนการออกหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน1 รายการ