ใบรับรองและใบอนุญาต

ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC Regulations/Requirements)23 รายการ

Exemption Regulations1 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual)1 รายการ
AOC Surveillance Programmes3 รายการ