ใบรับรองและใบอนุญาต

ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual)1 รายการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC Regulations/Requirements)23 รายการ


AOC Surveillance Programmes3 รายการ