ใบรับรองและใบอนุญาต

ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC Regulations/Requirements)22 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual)1 รายการ
AOC Surveillance Programmes4 รายการ