ใบรับรองและใบอนุญาต

ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC Regulations/Requirements)2 รายการ

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)11 รายการ

ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ1 รายการ