ใบรับรองและใบอนุญาต

ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

 

การรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ1 รายการ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC Regulations/Requirements)23 รายการ

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (Advisory Circular/Guidance Material)18 รายการ

รายชื่อสายการบินที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่1 รายการ