ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙
   12 มกราคม 2560

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง "หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙" ใ...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ที่ 2/2560 เรื่อง การสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ
   19 มกราคม 2560

  • AIP
  • คู่มือประชาชน
  • Technical guidance
  • รับสมัครงาน
  • กฎหมายและระเบียบ
  • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
  • ข้อมูลสถิติ
  • ข้อแนะนำร้องเรียน
    • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร