ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
171719
CAAT ศึกษาดูงานด้านศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานของไทย จำนวน 11 ท่าอากาศยาน  
   2 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 CAAT โดยฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานจำนวน 11 แห่ง ตามแผนการศึกษาดูงานในโครงการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (Consolidated Version) และคำแปลภาษาอังกฤษ
   29 พฤศจิกายน 2565

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • FPOS (Left)
 • CAAT-EMPIC
 • EMPIC
 • CAAT – E-EXAM
 • Exemptions
 • Flight Operations (TH)
 • E-Service
 • ATM
 • เขตปลอดภัยในการบิน
 • SFD_RA_RPA_KC
 • EDMS
 • AIP
 • Banner_ITA
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • แนวโน้มการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อพึงปฏิบัติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • สรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อมูลสถิติ
 • Aviation Satefy (TH)
 • AVSEC PORTAL
 • PEL PORTAL
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • OIC
 • Download (TH)
 • Intranet
 • บริการออนไลน์ภาครัฐ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น
 • Youtube CAAT
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร