ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
dsc_8816
ข่าว กพท. CAAT NEWS ฉบับที่ 6/2560
   23 มิถุนายน 2560

กพท. มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO ให้สายการบินนกแอร์ วันนี้ (23 มิถุนายน 2560) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เชิญสายการบินนกแอร์ โดย...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๑๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
   23 มิถุนายน 2560

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • คู่มือประชาชน
 • Technical guidance
 • รับสมัครงาน
 • information
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • ข้อมูลสถิติ
 • e-document
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร