ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
1
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 6/2560
   17 สิงหาคม 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจุฬา สุขม...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
   17 สิงหาคม 2560

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • AVSEC PORTAL
 • รับสมัครงาน
 • คู่มือประชาชน
 • Technical guidance
 • information
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร