ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)
   31 มกราคม 2566


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (Consolidated Version) และคำแปลภาษาอังกฤษ
   24 มกราคม 2566

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • FPOS (Left)
 • CAAT-EMPIC
 • EMPIC
 • CAAT – E-EXAM
 • Exemptions
 • Flight Operations (TH)
 • E-Service
 • ATM
 • เขตปลอดภัยในการบิน
 • SFD_RA_RPA_KC
 • EDMS
 • AIP
 • Banner_ITA
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • แนวโน้มการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อพึงปฏิบัติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • สรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อมูลสถิติ
 • Aviation Satefy (TH)
 • AVSEC PORTAL
 • PEL PORTAL
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • OIC
 • Download (TH)
 • Intranet
 • บริการออนไลน์ภาครัฐ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น
 • Youtube CAAT
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร