ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
img_1599
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยฝ่ายมาตรฐานสนามบิน จัดประชุมคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการบิน
   22 มีนาคม 2560

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยฝ่ายมาตรฐานสนามบิน จัดประชุมคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการบิน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่อาคารสำนักงาน กพท. โดยมีนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยก...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ...
   24 มีนาคม 2560

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • คู่มือประชาชน
 • Technical guidance
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อมูลสถิติ
 • e-document
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร