ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
s__7290883
วันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
   12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พร้อมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 243 รูป ณ ท้องสนามหลว...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Committee : NCASC) เพิ่มเติม
   9 สิงหาคม 2561

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM)/การแจ้งจุดบั้งไฟ
 • EDMS
 • Technical guidance
 • AVSEC PORTAL
 • Training School
 • รายงานประจำปี
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร