ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
CAAT เปิดโอกาสให้สายการบินขออนุญาตทำการบินเข้า-ออกสนามบินอู่ตะเภาฯ เพิ่มเติม
   28 กรกฎาคม 2564

CAAT เปิดโอกาสให้สายการบินขออนุญาตทำการบินเข้า-ออกสนามบินอู่ตะเภาฯ เพิ่มเติม จากเดิมเส้นทางจากสนามบินอู่ตะเภาฯ ถือเป็นเส้นทางสายย่อย (เส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการไม่ถึง 1 แสนคนต่อปี) ซึ่งมีข...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (Consolidated Version) และคำแปลภาษาอังกฤษ
   11 มิถุนายน 2562

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • CAAT-EMPIC
 • FPOS (Left)
 • EMPIC
 • E-Service
 • ข้อมูลสถิติ
 • AEDS
 • ร้องเรียนและเสนอแนะ
 • แนวโน้มการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อพึงปฏิบัติ
 • LAW
 • รับฟังความคิดเห็น LEG
 • ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • สรุปสาระสำคัญและคำแปลกฎหมาย
 • AIP
 • Download (TH)
 • Aviation Satefy (TH)
 • Flight Operations (TH)
 • PEL PORTAL
 • AVSEC PORTAL
 • Intranet
 • Banner_ITA
 • Drone (TH)
 • information
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • OIC
 • บริการออนไลน์ภาครัฐ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร