ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทที่ควบคุมการบินจากภายนอก ในเขตจำกัดการบินของกรุงเทพมหานคร (Restricted Areas) VT R1 Bangkok City
   30 พฤศจิกายน 2561


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ
   7 ธันวาคม 2561

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AIP
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร