ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
พระอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   4 พฤษภาคม 2562

วีดิทัศน์พระอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ...
   29 เมษายน 2562

คุณรู้หรือไม่ ? + อ่านทั้งหมด
 • E-Service
 • AEDS
 • AIP
 • EDMS
 • AVSEC PORTAL
 • information
 • คู่มือประชาชน
 • รับสมัครงาน
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • Complaint
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • e-document
 • ข้อมูลสถิติ
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร