ข่าวประชาสัมพันธ์ + อ่านทั้งหมด
7
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งข่าวสารการบินเพื่อออกประกาศของประเทศไทย
   27 เมษายน 2560

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในฐานะศูนย์กลางการให้บริการข่าวสารการบินของประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งข่าวสารการบินเพื่อออกประกาศของประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แ...


กฎหมายใหม่ + อ่านทั้งหมด
ภาพข่าว
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐
   27 เมษายน 2560

บริการประชาชน + อ่านทั้งหมด
 • AIP
 • คู่มือประชาชน
 • Technical guidance
 • รับสมัครงาน
 • information
 • กฎหมายและระเบียบ
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
 • ข้อแนะนำร้องเรียน
 • ข้อมูลสถิติ
 • e-document
  • คุณคิดว่า การจัดรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความสวยงาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร