กฎหมายและระเบียบ

รายการกฎหมาย

 
1 - 2  จากทั้งหมด 2 รายการ   
1 - 2  จากทั้งหมด 2 รายการ   

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย16 รายการ

กฏหมายการเดินอากาศ33 รายการ
กฏกระทรวง72 รายการ

กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ11 รายการกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน7 รายการ


กฎระเบียบอื่นๆ6 รายการ

คำอธิบายกฎหมายการเดินอากาศ / คู่มือปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย1 รายการ