รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 20  จากทั้งหมด 40 รายการ   
1 - 20  จากทั้งหมด 40 รายการ   
กฏกระทรวง75 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน102 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน24 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม31 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม21 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย27 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย50 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย256 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย83 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย24 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน26 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน78 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน51 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ65 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน31 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย11 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน28 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน54 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ57 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน70 รายการ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ16 รายการ