รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 8  จากทั้งหมด 8 รายการ   
1 - 8  จากทั้งหมด 8 รายการ   
กฏกระทรวง74 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน97 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน13 รายการ


ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย13 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย27 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย111 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย42 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย16 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน22 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน55 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน47 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ48 รายการ


รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน21 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน41 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ38 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน31 รายการ