รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 17  จากทั้งหมด 17 รายการ   
1 - 17  จากทั้งหมด 17 รายการ   
กฏกระทรวง74 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน97 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน15 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม36 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย21 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย31 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย120 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย50 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย18 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน22 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน59 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน51 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ50 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน16 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน22 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน43 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ44 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน40 รายการ