รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 20  จากทั้งหมด 22 รายการ   
1 - 20  จากทั้งหมด 22 รายการ   
กฏกระทรวง75 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน98 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน18 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม36 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย21 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย32 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย150 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย62 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย19 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน22 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน64 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน58 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ52 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน18 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน23 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน52 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ54 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน42 รายการ