รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 18  จากทั้งหมด 18 รายการ   
1 - 18  จากทั้งหมด 18 รายการ   
กฏกระทรวง75 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน98 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน17 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม36 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย21 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย33 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย126 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย60 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย18 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน22 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน61 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน53 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ52 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน17 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน22 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน48 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ52 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน40 รายการ