รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 20  จากทั้งหมด 35 รายการ   
1 - 20  จากทั้งหมด 35 รายการ   
กฏกระทรวง77 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน100 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน19 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม31 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม21 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย24 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย45 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย241 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย79 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย22 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน26 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน72 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน51 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ62 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน28 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย11 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน28 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน54 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ56 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน64 รายการ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ13 รายการ