รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 20  จากทั้งหมด 23 รายการ   
1 - 20  จากทั้งหมด 23 รายการ   
กฏกระทรวง75 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน99 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน18 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม36 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม19 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย22 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย33 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย163 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย62 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย20 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน22 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน66 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน44 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ54 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน19 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน24 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน52 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ56 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน42 รายการ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ10 รายการ