รายการกฎหมาย

กฏหมายการเดินอากาศ

 
1 - 20  จากทั้งหมด 29 รายการ   
1 - 20  จากทั้งหมด 29 รายการ   
กฏกระทรวง75 รายการ

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน100 รายการ

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน19 รายการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม30 รายการ

ระเบียบกระทรวงคมนาคม5 รายการ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม20 รายการ

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย23 รายการ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย38 รายการ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย207 รายการ

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย71 รายการ

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย22 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน24 รายการ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค4 รายการ


ระเบียบกรมการบินพลเรือน4 รายการ

ประกาศกรมการบินพลเรือน (อื่นๆ)5 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน69 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน50 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านความสมควรเดินอากาศ58 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านวิศวกรรมการบิน25 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย9 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ10 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านเวชศาสตร์การบิน24 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานสนามบิน53 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ56 รายการ

รวมกฎหมาย ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน54 รายการ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ11 รายการ