ใบรับรองและใบอนุญาต

 ผู้ดำเนินการเดินอากาศ11 รายการ


บริการการเดินอากาศ2 รายการ
ใบรับรอง5 รายการ
ใบอนุญาต5 รายการ

การขอใบรับรองภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน3 รายการ