เกี่ยวกับสำนักงาน

 

ประวัติความเป็นมา1 รายการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ1 รายการ

ยุทธศาสตร์5 รายการ
พ.ศ. 2566-25702 รายการ
พ.ศ. 2565-25692 รายการ
พ.ศ. 2564-25683 รายการ
พ.ศ. 2562-25655 รายการ
พ.ศ. 2559-25611 รายการ

โครงสร้างองค์กร1 รายการ

คณะกรรมการกำกับสำนักงาน1 รายการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย1 รายการ


อำนาจและหน้าที่1 รายการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1 รายการ


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ1 รายการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล6 รายการ