จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
21 - 40  จากทั้งหมด 53 รายการ   
21 - 40  จากทั้งหมด 53 รายการ   

ผู้ชนะการเสนอราคา E - Bidding49 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีการคัดเลือก49 รายการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา6 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา12 รายการ


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง367 รายการ