จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 


ผู้ชนะการเสนอราคา E - Bidding5 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา11 รายการ


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง171 รายการ