จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา8 รายการ


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง60 รายการ