จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
1 - 11  จากทั้งหมด 11 รายการ   
1 - 11  จากทั้งหมด 11 รายการ   

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีการคัดเลือก43 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคา E - Bidding28 รายการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา4 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา12 รายการ


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง344 รายการ