จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผู้ชนะการเสนอราคา E - Bidding3 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา9 รายการ


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง83 รายการ