กลับสู่หน้าหลัก / การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการทุจริต / การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
Download
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต พศ.2565.pdf
Download