กลับสู่หน้าหลัก / ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลการติดต่อ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข้อมูลการติดต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

The Civil Aviation Authority of Thailand
333/105 Lak Si Plaza, Khampheng Phet 6 Rd., Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

รับเรื่องร้องเรียนสายการบิน
www.caat.or.th/complaint

คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและติดตามเรื่องร้องเรียน
02 568 8800 ต่อ 1502  

ขึ้นทะเบียนโดรนและขออนุญาตทำการบินโดรน
02 568 8800 ต่อ 1603 
www.caat.or.th/uav

ฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่
02 568 8810 

tel-green เบอร์โทรศัพท์: 02-568-8800
mail อีเมล์: info@caat.or.th
fax โทรสาร: 02-568-8844
      -โทรสาร ชั้น 3: 02-568-8845
      -โทรสาร ชั้น 7: 02-568-8848
      -โทรสาร ชั้น 9: 02-568-8847
      -โทรสาร ชั้น 11: 02-568-8844

ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์ติดต่อ อีเมล์
1 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ - 02-568-8806 suttipong.k@caat.or.th
2 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ - 02-568-8800 ต่อ 0501 sarun.b@caat.or.th
3 นายชยุต วัฒกภาคย์ ผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน (IAO) 02-568-8804 chayut.w@caat.or.th
4 นางสาวสรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์ ผู้จัดการ สำนักกฎหมาย (LEG) 02-568-8801 saralnuch.s@caat.or.th
5 นายขจรพัฒน์ มากลิ่น ผู้จัดการ สำนักนิรภัยและกำกับมาตรฐานการตรวจสอบ (SMO) 02-568-8813 kajonpat.m@caat.or.th
6 นายไพสิฐ เหราบัตย์ ผู้จัดการ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR) 02-568-8840 paisit.h@caat.or.th
7 นายวีระ ชีวะอิสระกุล รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS) 02-568-8800 ต่อ 4301 veera.c@caat.or.th
8 นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) 02-568-8800 ต่อ 1201 chatchai.p@caat.or.th
9 นางทวิกา ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS) 02-568-8824 tawika.h@caat.or.th
10 น.อ.สุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA) 02-5688800 ต่อ 3403 suchat.a@caat.or.th
11 นายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่ (PEL) 02-568-8833 glot.s@caat.or.th
12 นางรุสนีย์ มุสตาปา ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) 02-568-8828 rusnee.m@caat.or.th
13 นายอนันต์ คณาวิวัฒน์ไชย ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (ERD) 02-568-8814 anant.k@caat.or.th
14 นางสาวปารมิตา อุทาสิน รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมกิจการการบินพลเรือน (APD) 02-5688800 ต่อ 3505 paramita.u@caat.or.th
15 นายบันเทิง เมฆฉาย ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ (AND) 02-568-8817 buntoeng.m@caat.or.th
16 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุภมร รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (CSD) 02-568-8805 penluck.s@caat.or.th
17 นายเอกสิทธิ์ โตรัตน์ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ (HCD) 02-568-8846 eakkasit.t@caat.or.th
18 นายวีระ ระบายศรี รักษาการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) 02-568-8808 weera.r@caat.or.th
19 นายกลศ เสนาลักษณ์ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (FAD) 02-568-8822 glot.s@caat.or.th
20 น.อ.หญิงสุดารัตน์ ชยากร ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน (AIM) 02-5688800 ต่อ 3101 sudarat.j@caat.or.th

ข้อมูลติดต่อส่วนงานภายใน
ส่วนงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ช่องทางอื่น
สำนักตรวจสอบภายใน (IAO) 02-568-8800 ต่อ 0401 iao@caat.or.th
สำนักกฎหมาย (LEG) 02-568-8802 leg@caat.or.th
สำนักนิรภัยและกำกับมาตรฐานการตรวจสอบ (SMO) 02-568-8800 ต่อ 1301 smo@caat.or.th
ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR) 02-568-8841 air@caat.or.th 063 2058841
ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS) 02-568-8843 ops@caat.or.th 063-205-8843
063-205-8838
ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) 02 5688800 ต่อ 1501 uas@caat.or.th
ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS) 02-568-8825 ans@caat.or.th 063-205-8825
ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA) 02-568-8826 aga@caat.or.th 063-205-8826
ฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่ (PEL) 02-568-8832 pel@caat.or.th
ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) 02-568-8829 sfd@caat.or.th 063-205-8829
ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (ERD) 02-568-8800 ต่อ 1501 erd@caat.or.th 063-205-8815
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมกิจการการบินพลเรือน (APD) 02-568-8835 apd@caat.or.th 063-205-8835
ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ (AND)02 5688800 ต่อ 1501 and@caat.or.th
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (CSD) 02-568-8800 ต่อ 1601 csd@caat.or.th
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ (HCD) 02-568-8849 hcd@caat.or.th
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) 02-568-8809 itd@caat.or.th 063-205-8809
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (FAD) 02-568-8800 ต่อ 2308 fad@caat.or.th
ฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน (AIM) 02-568-8831 aim@caat.or.th 063-205-8831
กองบริหารทุนมนุษย์ (HM) 02-568-8849 hcd_hm@caat.or.th
กองสื่อสารองค์กร (CM) 02-568-8803 sco_cm@caat.or.th 063-205-8800
กองอนุญาตการบิน (FP) 02-568-8815 and_fp@caat.or.th
รับเรื่องร้องเรียน www.caat.or.th/complaint
ขึ้นทะเบียนโดรนและขออนุญาตทำการบินโดรน 02 5688800 ต่อ 1603 uas_ur@caat.or.th
ออกใบอนุญาตชำระค่าบริการ 02 5688810
02 5688811
063-205-8810
คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและติดตามเรื่องร้องเรียน 02-568-8800 ต่อ 1502