กลับสู่หน้าหลัก / การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการทุจริต / การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
Download
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
Download