กลับสู่หน้าหลัก / การป้องกันการทุจริต / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
Download
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf
Download